Jesteś w: Home » Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Pedagogiki Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Administracji i Ekonomii Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Nauk o Zdrowiu Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wspieramy materialnie studentów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.  Studenci EUH-E objęci są też pomocą stypendialną. Przykładowo, w 2007 roku skorzystało z niej ponad 30 % studiujących, co szósty student otrzymał stypendium za wyniki w nauce. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż pani Lidia Wojnarowska, studentka administracji, obecnie już nasza absolwentka, jako pierwsza w historii EUH-E uzyskała stypendium naukowe MENiS a p. Michał Suliga student fizjoterapi otrzymał stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe.
Uczelnia promuje także szczególnie wyróżniające się postawy społeczne studentów. Osoby najbardziej zaangażowane w życie uczelni lub osiągające najlepsze wyniki w nauce otrzymują listy gratulacyjne, nagrody finansowe lub rzeczowe. W skali roku w ten sposób wyróżnia się średnio kilkunastu studentów. Każdego roku nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne otrzymują najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków. Specjalnym programem lojalnościowym objęci są absolwenci EUH-E, którzy decydują się kontynuować studia magisterskie (dotyczy to kierunku pedagogika i pielęgniarstwo). Ulgi przysługują także rodzinom studiującym w EUH-E.
Od czterech lat, z inicjatywy Parlamentu Studentów EUH-E, jest przyznawana Nagroda Rektora EUH-E. Stanowi ona rodzaj stypendium naukowego. Otrzymuje ją student, który w minionym roku akademickim osiągnął w skali uczelni najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażował się w różnorodne formy pracy społecznej.

Każdy student może ubiegać się w uczelni o:

 

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium na wyżywienie,
  • stypendium mieszkaniowe,
  • stypendium naukowe MNiSW,
  • stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce,
  • stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe,
  • Nagrodę Rektora EUH-E

(nagroda przyznawana jest raz w roku najlepszym studentom),

  • nagrodę pieniężną lub rzeczową za pracę w kole naukowym lub w Parlamencie Studentów,
  • nagrodę ufundowaną przez sponsorów.