Jesteś w: Home » Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Administracji i Ekonomii
Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Administracji i Ekonomii

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Administracja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

 • Dziekan - prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak


  W latach 1975-78 prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 1981-84 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, od 1995 roku kierownik katedry na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w latach 1995-98 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Dwukrotnie odbywał staż na Uniwersytecie w Aberdeen.
  Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka.
  Do 2004 roku wypromował około 550 magistrów i 9 doktorów.
  Opublikował ponad 200 prac, w tym 8 monografii, 4 wydania podręcznika z doktryn w PWN, 2 wydania podręcznika z kontroli administracji, 8 wydań skryptów, 2 zbiory prawa konstytucyjnego i ponad 150 artykułów koncentrujących się wokół problematyki ustroju państwowego, zasad podziału władz, filozofii sprawiedliwości społecznej, kontroli społecznej i międzynarodowej.
  Najchętniej wypoczywa na łonie natury. Lubi wyprawy kajakowe i rowerowe.
 • Prodziekan dr Henryk Gawroński


  Henryk Gawroński - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, stopień naukowy nadany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ma za sobą 17 lat pracy (w latach 1983-2000) na kierowniczych stanowiskach w strukturze finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, posiada uprawnienia nadane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Obszar zainteresowań naukowo - badawczych koncentruje się wokół zagadnień zarządzania systemami informacyjnymi i finansami w sektorze publicznym, w ramach tworzącej się subdyscypliny nauk o zarządzaniu - zarządzanie publiczne. Badania i publikacje w szczególności dotyczą: ekonomiczno-finansowych instrumentów zarządzania w samorządach terytorialnych, koncepcji strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania systemów informacyjnych w samorządach terytorialnych.

  Najnowszy dorobek naukowy obejmuje publikacje:

  ? edakcję rocznika naukowego EUH-E „Acta Elbingensia" tom V, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 1), Elbląg 2007,
  ? współredakcję monografii: Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie, EUH-E, Elbląg 2007,
  ? ponad 40 artykułów i rozdziałów w książkach objętych recenzjami wydawniczymi,
  ? około 30 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
  ? sekretarz kolegium redakcyjnego rocznika naukowego EUH-E w serii: prawo, administracja, zarządzanie publiczne,
  ? członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku.

  Dłuższe chwile wolnego czasu, których mam ciągle za mało, najchętniej spędza w polskich górach, a krótsze - z rodziną lub przyjaciółmi. Lubi sport - najchętniej bieganie i dłuższe marsze w terenie. Chętnie zatem wypoczywa w górach, nad wodą lub na tzw. „zapadłej" wsi. Cieszy go każdy kontakt z przyrodą.
  W ludziach ceni szczerość i życzliwość połączone z pracowitością i odpowiedzialnością.
 • Prodziekan dr Izabela Seredocha


  Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: zarządzanie komunikacją w organizacji, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Dorobek naukowy:

  ? monografia „Strategie marketingowe uczelni prywatnych w Polsce";
  ? ponad 30 artykułów z zakresu m.in. zarządzania uczelniami niepublicznymi, zarządzania publicznego, e-usług w administracji;
  ? około 30 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
  ? redakcja Act Elbingensia w latach 2003-2006 (członek komitetu redakcyjnego); współredakcja t. VIII  rocznika naukowego EUH-E Acta Elbingensia, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne.

  Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

  ? Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku,
  ? Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu
  (członek zarządu),
  ? Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego,
  ? Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantata" (członek honorowy),
  ? Stowarzyszenie „Akademia Bałtycka" (członek zarządu),
  ? Kapituła przy Teatrze im. A. Sewruka (przewodnicząca kapituły).

  Opiekun naukowy Koła Naukowego Administracji Publicznej w latach 2007/8-2008/9, od 2008/09 opiekun Koła Naukowego Top Menedżer.

  Zainteresowania: teatr, podróże, film, działka.