Jesteś w: Home » Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Administracji i Ekonomii
Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Administracji i Ekonomii

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Administracja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Władze Wydziału


 • Dziekan - prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak


  W latach 1975-78 prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 1981-84 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, od 1995 roku kierownik katedry na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w latach 1995-98 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Dwukrotnie odbywał staż na Uniwersytecie w Aberdeen.
  Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka.
  Do 2004 roku wypromował około 550 magistrów i 9 doktorów.
  Opublikował ponad 200 prac, w tym 8 monografii, 4 wydania podręcznika z doktryn w PWN, 2 wydania podręcznika z kontroli administracji, 8 wydań skryptów, 2 zbiory prawa konstytucyjnego i ponad 150 artykułów koncentrujących się wokół problematyki ustroju państwowego, zasad podziału władz, filozofii sprawiedliwości społecznej, kontroli społecznej i międzynarodowej.
  Najchętniej wypoczywa na łonie natury. Lubi wyprawy kajakowe i rowerowe.
 • Prodziekan dr Henryk Gawroński


  Henryk Gawroński - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, stopień naukowy nadany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ma za sobą 17 lat pracy (w latach 1983-2000) na kierowniczych stanowiskach w strukturze finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, posiada uprawnienia nadane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Obszar zainteresowań naukowo - badawczych koncentruje się wokół zagadnień zarządzania systemami informacyjnymi i finansami w sektorze publicznym, w ramach tworzącej się subdyscypliny nauk o zarządzaniu - zarządzanie publiczne. Badania i publikacje w szczególności dotyczą: ekonomiczno-finansowych instrumentów zarządzania w samorządach terytorialnych, koncepcji strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania systemów informacyjnych w samorządach terytorialnych.

  Najnowszy dorobek naukowy obejmuje publikacje:

  ? edakcję rocznika naukowego EUH-E „Acta Elbingensia" tom V, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 1), Elbląg 2007,
  ? współredakcję monografii: Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie, EUH-E, Elbląg 2007,
  ? ponad 40 artykułów i rozdziałów w książkach objętych recenzjami wydawniczymi,
  ? około 30 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
  ? sekretarz kolegium redakcyjnego rocznika naukowego EUH-E w serii: prawo, administracja, zarządzanie publiczne,
  ? członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku.

  Dłuższe chwile wolnego czasu, których mam ciągle za mało, najchętniej spędza w polskich górach, a krótsze - z rodziną lub przyjaciółmi. Lubi sport - najchętniej bieganie i dłuższe marsze w terenie. Chętnie zatem wypoczywa w górach, nad wodą lub na tzw. „zapadłej" wsi. Cieszy go każdy kontakt z przyrodą.
  W ludziach ceni szczerość i życzliwość połączone z pracowitością i odpowiedzialnością.
 • Prodziekan dr Izabela Seredocha


  Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: zarządzanie komunikacją w organizacji, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Dorobek naukowy:

  ? monografia „Strategie marketingowe uczelni prywatnych w Polsce";
  ? ponad 30 artykułów z zakresu m.in. zarządzania uczelniami niepublicznymi, zarządzania publicznego, e-usług w administracji;
  ? około 30 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
  ? redakcja Act Elbingensia w latach 2003-2006 (członek komitetu redakcyjnego); współredakcja t. VIII  rocznika naukowego EUH-E Acta Elbingensia, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne.

  Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

  ? Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku,
  ? Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu
  (członek zarządu),
  ? Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego,
  ? Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantata" (członek honorowy),
  ? Stowarzyszenie „Akademia Bałtycka" (członek zarządu),
  ? Kapituła przy Teatrze im. A. Sewruka (przewodnicząca kapituły).

  Opiekun naukowy Koła Naukowego Administracji Publicznej w latach 2007/8-2008/9, od 2008/09 opiekun Koła Naukowego Top Menedżer.

  Zainteresowania: teatr, podróże, film, działka.

Nauczyciele akademiccy


Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora:

prof. zw. dr hab. Yury Glazounov
prof. zw. dr hab. Janusz Justyński
prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
prof. zw. dr hab. Michał Płachta
prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:

dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof. EUH-E
dr hab. Wiesław Golnau, prof. EUH-E
dr hab. Tadeusz Liziński, prof. EUH-E
dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. EUH-E
dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. EUH-E

Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora:

dr Aleksander Denisjuk
dr Paweł Galiński
dr Maria Ganzha
dr Henryk Gawroński
dr Włodzimierz Gawrylczyk
dr Krzysztof Grzelec
dr Henryk Horbaczewski
dr Izabela Justyńska
dr Tadeusz Kołcun
dr Hubert Kołodziejski
dr Alicja Leszczyńska
dr Andrzej Majewski
dr Maciej Matczak
dr inż. Henryk Miłosz
dr Ryszard Pałgan
dr Izabela Seredocha
dr Wiesław Śniecikowski

Nauczyciele akdemiccy z tytułem zawodowym magistra:

mgr Arkadiusz Fall
mgr Wojciech Dobrzycki
mgr Aneta Rosejno
mgr inż. Mariusz Rosejno
mgr Teresa Sokół
mgr Sylwia Szadok
mgr Andrzej Szulc
mgr Grzegorz Zyśk


Katedry


Kierunek - ADMINISTRACJA

KATEDRA NAUK ADMINISTRACYJNYCH
Kierownik katedry: prof. dr hab. E. Bojanowski

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. A. Sylwestrzak

KATEDRA ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
Kierownik katedry: prof. dr hab. B. Wierzbowski

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO
Kierownik zakładu: prof. zw. dr hab. M. Płachta

Kierunek - ZARZĄDZANIE

ZAKŁAD NAUK O ZARZĄDZANIU
Kierownik zakładu: dr Hubert Kołodziejski

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI
Kierownik zakładu: dr Alicja Leszczyńska