Jesteś w: Home » Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Nauk o Zdrowiu » Pielęgniarstwo » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Nauk o Zdrowiu » Pielęgniarstwo » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo - Licencjackie stacjonarne Pielęgniarstwo - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pielęgniarstwo - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Pielęgniarstwo - I-go stopnia

Wieloletni brak kształcenia w zawodzie pielęgniarki spowodował dobrą perspektywę zatrudnienia absolwentów - w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo:
1.Posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.
2. Posiada umiejętności:
- korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
- udzielania świadczeń w zakresie:
• promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
• sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
• komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
• organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej;
• inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
3. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 1. 1. Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.
4. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:
- szpitalach,
- zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
- zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
- domach opieki społecznej,
- w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej –
zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
5. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

„Pielęgniarstwo jest starsze niż cywilizacja, ponieważ kiedy pierwszy człowiek roztoczył opiekę nad pokrzywdzonymi i kalekami, zaczęło się pielęgniarstwo.” Jest ono do tej pory nierozerwalnie związane z ludzkim życiem i niezwykle dla niego istotne. Celem kształcenia na kierunku jest taka praca ze studentami, aby ukierunkować ich wrażliwość na drugiego człowieka i wykształcić doskonałych fachowców w dziedzinie pielęgniarstwa. A jest to zawód dający obecnie i w przyszłości pewne zatrudnienie i coraz lepsze perspektywy finansowe.
Prof. dr hab. Jan Włodzimierz Talar, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Charakterystyka
Program nauczania zgodny jest z Europejską Strategią Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia. Kadra dydaktyczna to przede wszystkim znani i doświadczeni wykładowcy z akademii medycznych oraz osoby posiadające wymagane kwalifikacje, a związane z regionalnymi zakładami opieki zdrowotnej i innymi instytucjami medycznymi. Duży nacisk położony został na kształcenie praktyczne. Wiele zajęć odbywa się w szpitalach, przychodniach, hospicjach itp. Dla niektórych studentów planujemy tez praktyki zawodowe poza granicami kraju. Kierunek certyfikowany i wysoko oceniany przez komisje akredytacyjne. Absolwenci otrzymuję dyplom w zakresie wiedzy poszukiwanej w Polsce, innych krajach Unii Europejskiej i na świecie.

Projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" ,współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.