Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Pedagogiki » Pedagogika opiekuńcza i socjalna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika opiekuńcza i socjalna Pedagogika opiekuńcza i socjalna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika opiekuńcza i socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika opiekuńcza i socjalna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika opiekuńcza i socjalna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

 • Pedagogika opiekuńcza i socjalna - I-go stopnia

  Studia pedagogiczne w zakresie specjalizacji „Pedagogika opiekuńcza i socjalna" przygotowują studentów do pracy na rzecz jednostek, rodzin, grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia profilaktycznego, będą też konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej.
  Absolwent EUH-E będzie mógł być zatrudniony przykładowo: 
  * w ośrodkach adopcji i opieki (TPD), zajmując się m.in. przygotowywaniem wniosków o adopcję lub opiekę w rodzinie zastępczej, sprawdzaniem kwalifikacji podmiotowych przyszłych rodziców (zdolności do tworzenia trwałej, autentycznej więzi emocjonalnej z dzieckiem przysposobionym), przygotowaniem kandydatów do przyjęcia dziecka oraz przygotowaniem dziecka do przejścia do rodziny zastępczej;
  * w świetlicach szkolnych, dworcowych, osiedlowych, internatach, bursach - jako wychowawca organizujący opiekę i pomoc w wychowaniu, zabezpieczający warunki do nauki, rozwoju zainteresowań, wyrabiania zaradności życiowej, rozwijania samorządności i samodzielności, kultury bycia, propagujący także wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu;
  * w niektórych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powoływanych przez Centra Pomocy Rodzinie, będzie posiadał również kompetencje merytoryczne do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  * w sanatoriach, oddziałach szpitalnych dla dzieci i młodzieży, pracując nad ochroną dziecka przed ujemnymi skutkami psychicznymi spowodowanymi długotrwałą izolację od rodziny współdziałając z terapeutami, służbami medycznymi, organizując proces kształcenia;
  * w realizacji środowiskowych programów psychoprofilaktyczych i wychowawczych dotyczących zapobiegania patologii wychowania dzieci i młodzieży, udzielania pomocy rodzinom potrzebuj?cym wsparcia specjalistycznego w pełnieniu ról rodzicielskich;
  * w organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zarówno uzdolnioną jak i zaniedbaną, zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.

  Wyżej przedstawiona charakterystyka absolwenta specjalności „pedagogika opiekuńcza i socjalna” Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej sugeruje, że będzie on odpowiednio przygotowany i zmotywowany do podjęcia pracy w różnych strukturach zajmujących się szeroko rozumianą pracą opiekuńczo-wychowawczą, zgodnie ze współczesnymi standardami wiedzy i praktyki pedagogiczno-psychologicznej.
  Absolwent trzyletnich studiów zawodowych powinien rozumieć i akceptować konieczność stosowania systemowych, zintegrowanych, opartych na podstawach naukowych oddziaływań wychowawczych, jak też mieć motywację do dalszego doskonalenia swojego warsztatu pracy.

  Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do wypełniania podstawowych zadań opiekuńczo-wychowawczych tj. do zapewnienia osobom w różnych fazach rozwoju poczucia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i egzystencjalnego, zapewnienia warunków do nauki i rozwoju potrzeb kulturalnych oraz do wspomagania rozwoju moralnego i społecznego (z uwzględnieniem czynników warunkujących).