Jesteś w: Home » Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Pedagogiki » Pedagogika resocjalizacyjna
Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Pedagogiki » Pedagogika resocjalizacyjna

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika resocjalizacyjna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika resocjalizacyjna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

 • Pedagogika resocjalizacyjna - I -go stopnia

  Studia pedagogiczne na specjalności "Pedagogika resocjalizacyjna" przygotowują studentów do pracy na rzecz jednostek, rodzin, grup społecznych (zagrożonych patologią, bądź przejawiających jej symptomy) potrzebujących różnorodnych form wsparcia profilaktycznego, będą też konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej. 
   Absolwent studiów licencjackich powinien rozumieć i akceptować konieczność stosowania systemowych, zintegrowanych, opartych na podstawach naukowych oddziaływań profilaktyczno-korekcyjnych, jak też mieć wzbudzoną motywację do dalszego doskonalenia swojego warsztatu pracy.

  Powinien on zatem posiadać umiejętności:
  * włączania się w tworzenie i realizację środowiskowych programów psychoprofilaktyczych dotyczących zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania różnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia);
  * wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją uzależnieniami;
  * tworzenia grup i środowisk rówieżniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych;
  * efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z rodzicami itp.);
  * nawiązywania współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi (z wykorzystaniem znajomości regulacji prawnych) w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością czy innymi formami patologii społecznej;
  * stawiania podstawowej diagnozy dotyczącej potencjalnych przyczyn zaburzeń zachowania, stosowania terapii wspomagającej (w współpracy ze specjalistami);

  Wyżej przedstawiona charakterystyka absolwenta specjalności "resocjalizacja" Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej sugeruje, że będzie on odpowiednio przygotowany i zmotywowany do podjęcia pracy w różnych placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, służbach sądowych i więziennych a także aktywnego i efektywnego uczestniczenia w różnych środowiskowych programach profilaktyczno-interwencyjnych.