Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Pedagogiki » Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną » Magisterskie uzupełniajace niestacjonarne zaoczne

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - II-go stopnia

    Absolwent tej specjalności poznaje specyfikę pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym, demoralizacja oraz przestępczością. Studia przygotowują do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, takimi jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność społeczna.

    Po ukończeniu studiów absolwent może pracować w zakładach poprawczych, schronisku dla nieletnich, zakładach karnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pogotowiu opiekuńczym, świetlicach środowiskowo-terapeutycznych, ośrodku kuratorskim, ośrodkach terapii uzależnień, ośrodkach interwencji kryzysowej, w policji, w innych placówkach podległych MSWiA.

    Absolwent tych studiów otrzymuje tytuł magistra w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną.