Jesteś w: Home » Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Pedagogiki » Pedagogika społeczno-rodzinna » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne
Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Pedagogiki » Pedagogika społeczno-rodzinna » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika społeczno-rodzinna Pedagogika społeczno-rodzinna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika społeczno-rodzinna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

  • Pedagogika społeczno-rodzinna - II-go stopnia

    Studia pedagogiczne tej specjalności mają na celu dostarczenie studentowi pogłębionej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny z perspektywy nauk pedagogicznych, psychologicznych, społeczno-prawnych, jako podstawy kształtowania kompetencji społecznych. Wiedza i nabyte umiejętności przygotowują absolwenta do podejmowania różnych działań na rzecz małżeństwa i rodzin w zakresie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa rodzinnego, usług opiekuńczych, działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych, opieki nad niepełnosprawnym, chorym w ramach instytucji pomocy społecznej lub w warunkach domowych.

    Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł być zatrudniony w: placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, agendach samorządowych.

    Absolwent tych studiów otrzymuje tytuł magistra w zakresie pedagogiki społeczno -rodzinnej.