Jesteś w: Home » Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Pedagogiki
Szukaj w mieście
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna » Wydział Pedagogiki

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika opiekuńcza i socjalna Pedagogika opiekuńcza i socjalna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika opiekuńcza i socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika opiekuńcza i socjalna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika opiekuńcza i socjalna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika resocjalizacyjna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika resocjalizacyjna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika społeczno-rodzinna Pedagogika społeczno-rodzinna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika społeczno-rodzinna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika szkoły Pedagogika szkoły - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika szkoły - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Władze wydziału


 • Dziekan dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen prof. EUH-E

  Pedagog, filozof wychowania. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, tam też uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (2002) tytuł rozprawy doktorskiej: Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego, promotor: prof. dr hab. Joanna Rutkowiak) oraz  doktora habilitowanego nauk humanistycznych (2007) na podstawie rozprawy: Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji).

  Z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną związana od 2008 roku, wcześniej pracowała na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora w Uniwersytecie Gdańskim.

  Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek: Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego (Kraków 2002), Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji (Wrocław 2006). Ostatnio – współredaktorka (wraz z Piotrem Mikiewiczem) książki pt. Idee-Diagnozy – Nadzieje. Szkoła polska a idee równości (Wrocław 2009).

  Prywatnie: mężatka, mama trzynastoletniej Soni. Miłośniczka sztuki, literatury, leśnych bezdroży i psów.   
 • Prodziekan dr inż. Henryk Miłosz, prof. EUH-E

  Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w obliczaniu i analizach kosztów kształcenia w szkołach wyższych. Jest autorem książki "Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych. Opracował kompleksowe analizy techniczno-ekonomiczne w ponad dwudziestu uczelniach akademickich i zawodowych.
  Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budowy Maszyn oraz z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym - Technologicznym. W okresie pracy zawodowej ukończył studium pedagogiczne oraz studia podyplomowe w zakresie prawno - menedżerskim.
  W szkolnictwie wyższym pracuje od 1974 r. Był współorganizatorem uruchomienia Oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu i jego dyrektorem administracyjnym przez 25 lat. Ma znaczący udział w powołaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i przez pięć lat był jej pierwszym kanclerzem.
  Od 2003 roku wykładowca Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu. Jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Zagranicą. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Zarządzanie kadrami oraz Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
  Lubi: jazdę na rowerze, pływanie, pracę w ogrodzie, chętnie pracuje wykorzystując techniki informatyczne. 

Nauczyciele akademiccy


Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora:

prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski
prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka,
prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko,
prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa,
prof. zw. dr hab. Ali Salikov,
prof. zw. dr hab. Edmund Trempała,

Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:

dr hab. Krzysztof Kalka, profesor nadzwyczajny,
dr hab. Jolanta Kruk, prof. EUH-E,
dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, profesor nadzwyczajny,

Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora:

dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E
dr Andrzej Janke, prof. EUH-E
dr Teresa Jaworska,
dr Marian Kamasz,
dr Iwona Kijowska,
dr Zbigniew Korsak,
dr Józef Kozłowski, prof. EUH-E
dr Irena Łabuć-Kryska,
dr Ryszard Makarowski,
dr inż. Henryk Miłosz, prof. EUH-E
dr Adam Musielewicz,
dr Joanna Nowak, 
dr Urszula Sokal,

Nauczyciele akdemiccy z tytułem zawodowym magistra:

mgr Andrzej Dębowski,
mgr Wojciech Dobrzycki,
mgr Teresa Zajdlic-Plopa,

Katedry


Katerda Podstaw Nauk Pedagogicznych

Kierownik katedry: prof. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen

Katedra Dydaktyki i Diagnostyki Edukacyjnej

Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko

Katedra Psychologii

Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

Kierownik katedry: prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka